TR/ EN
Şaraplar sayfamıza ulaşmak için seçim yapınız.
NİHAİ TÜKETİCİ : 4077 sayılı Tükecinin Korunması Hakkındaki Kanunda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edilen, kullanan veya yaralanan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.